Project description

“Lúc đầu em chỉ học Đọc Viết vì nghĩ Toán khá dễ so với chương trình học trên trường ở Việt Nam. Tuy nhiên sau khi làm bài thi thử của cô và nghe lời khuyên từ cô em mới nhận ra mình đã đánh giá thấp đề thi. Tuy đề Toán hỏi những kiến thức rấ căn bản nhưng cách ra đề lại rất lắt léo, nhiều bẫy lặt vặt và trừ điểm rất nặng. Chưa kể phần Toán lại chiếm đến một nửa tổng số điểm nên nếu em không để ý kỹ phần Toán thì sẽ không thể đạt được mục tiêu mà mình đặt ra.”