“Em có tính cách hướng nội nên cách học của em cũng khác so với hầu hết các bạn cùng trang lứa. Cô Hoa đã rất tận tình giúp đỡ em với những chương trình riêng để hỗ trợ em tự học ở nhà ngoài thời gian làm bài trên lớp nhằm phát huy hết khả năng của bản thân. Theo em sự thành công với bài thi New SAT tập trung rất lớn ở sự chăm chỉ và một phương pháp ôn tập đúng hướng, lý tưởng nhất là một phương pháp được thiết kế riêng theo từng tính cách và điểm yếu điểm mạnh của mỗi học sinh.”